Odgovornost in transparentnost

Trudimo se za večjo odprtost in dostopnost javnih podatkov. Od institucij zahtevamo več odgovornosti in transparentnosti. Odkrivamo slabe prakse in predlagamo izboljšave.

Nezaupanje javnosti v politiko in demokratične institucije ter nizka volilna udeležba sta posledici večdesetletnega zaprtega, netransparentnega in nevključujočega dela odločevalskih institucij. Če ljudje nimajo dostopa do javnih podatkov ali pa so ti razpršeni in neorganizirani, ne morejo učinkovito izvajati nadzora nad delovanjem države, kar ohranja obstoječa razmerja moči.

Da bi se javnost iz pasivne opazovalke lahko prelevila v vestno nadzornico političnih procesov, kar je temelj demokracije, potrebuje enostaven vpogled vanje. Od odločevalk in odločevalcev moramo zahtevati, da ljudem omogočijo neoviran in pravočasen dostop do javnih informacij ter da jih v razumljivem jeziku, strojno berljivih in odprtih formatih tudi proaktivno razširjajo.

Na Danes je nov dan zato iščemo sistemske rešitve za bolj transparentno in odprto delovanje javne uprave, obenem pa razvijamo mehanizme za nadzor nad delom javnih institucij in odprtokodna orodja za povečevanje njihove transparentnosti, ki jih s pridom uporabljajo tudi druge organizacije. Trud vlagamo tudi v preoblikovanje surovih podatkov v razumljive, z vizualizacijami podprte informacije. Izvajamo predstavitve in izobraževanja o implementaciji civilnodružbenih tehnologij ter se vključujemo v javno debato o pomembnosti odpiranja podatkov.

Odgovornost in transparentnost - steber. Dve ptici, ki sedita na vejah in čivkata, iz kljunov jima gredo govorni oblački. Pod njima je človek, ki hrani ptice.
Parlameter Trbovlje. Na levi je logotip Parlametra Trbovlje, na desni je moder okvir, v ozadju se vidi aplikacija.

Instalacijo občinske različice Parlametra smo v občini Trbovlje opravili skupaj z občino, zato je odpiranje občinskih podatkov še bistveno lažje kot sicer. Parlameter Občine Trbovlje z zbiranjem, analiziranjem, strukturiranjem ter vizualizacijo podatkov na uporabnicam in uporabnikom prijazen način pomaga pri spremljanju najrazličnejših vidikov delovanja občinskega sveta. Občanke in občani imajo zdaj enostaven vpogled v prisotnost svetnikov in svetnic na sejah, število zastavljenih vprašanj ter v njihova glasovanja. Analizirati je mogoče tudi delovanje posameznih občinskih klubov. Vse informacije so predstavljene v obliki kartic, ki jih je enostavno deliti ali vdelati na druga spletna mesta.

1. april 2024

project-indeks-objava-FB_1.jpg

Tudi za leto 2022 smo bili del mednarodne raziskave v okviru projekta Regionalni indeks odprtosti, ki ga koordinira regionalna mreža nevladnih organizacij Action SEE. Poskrbeli smo za analizo transparentnosti Državnega zbora Republike Slovenije, ki se je skozi celovito primerjavo štirih različnih faktorjev (transparentnost, dostopnost, integriteta poslancev, učinkovitost DZ) tudi tokrat izkazal za drugega najbolj odprtega v regiji. Rezultat je spodbuden, a prostora za izboljšave je še veliko – če je bila v prejšnjem obdobju (l. 2020) največji problem DZ RS integriteta poslancev, smo tokrat najslabše v regiji ocenjeni po kriteriju učinkovitosti.

29. november 2023

project-OR-obcine.jpg

Odprti računi za občine so brezplačna aplikacija, s pomočjo katere lahko občine krepijo zaupanje občank_ov v svoje delovanje, saj jim omogoča enostavno proaktivno finančno transparentnost. Treba je le vnesti podatke, aplikacija pa jih sistematizira in prikaže na javnosti prijazen in razumljiv način. Tako lahko vsaka občina brez programerskega znanja in z malo vloženega časa bistveno izboljša proračunsko transparentnost.

1. november 2023

Parlameter Medvode. Na levi je logotip Parlametra Medvode, na desni je moder okvir, v ozadju se vidi aplikacija.

Instalacijo občinske različice Parlametra smo v občini Medvode opravili skupaj z občino, zato je odpiranje občinskih podatkov še bistveno lažje kot sicer. Parlameter Občine Medvode z zbiranjem, analiziranjem, strukturiranjem ter vizualizacijo podatkov na uporabnicam in uporabnikom prijazen način pomaga pri spremljanju najrazličnejših vidikov delovanja občinskega sveta. Občanke in občani imajo zdaj enostaven vpogled v prisotnost svetnikov in svetnic na sejah, število zastavljenih vprašanj ter v njihova glasovanja. Analizirati je mogoče tudi delovanje posameznih občinskih klubov. Vse informacije so predstavljene v obliki kartic, ki jih je enostavno deliti ali vdelati na druga spletna mesta.

1. november 2023

project-detektor.jpg

Detektor premoženja je spletna aplikacija, ki smo jo v okviru raziskovalnega projekta izdelali za Oštro. S pomočjo aplikacije lahko javnosti dobi dostop do premoženja politikov, visokih državnih uslužbencev in njihovih družin. Ker so razpoložljivi podatki o premoženju slovenskih funkcionarjev nejasni, se aplikacija zanaša na metode preiskovalnega in podatkovnega novinarstva. Ekipa Oštra se je najprej lotila premoženja ministric in ministrov.

14. junij 2023

V sodelovanju z Oštro.

project-odprtiracuniNVO.jpg

Odprti računi so brezplačna aplikacija, namenjena nevladnim organizacijam, ki si prizadevajo za večjo finančno transparentnost. S pomočjo intuitivnega in prijaznega uporabniškega vmesnika lahko vnesejo svoje podatke in naložijo datoteke, orodje pa jih sistematizira ter pregledno in jasno predstavi. Izrišejo se grafi in tabele, izračunajo razmerja (npr. med najvišjo in najnižjo plačo, med vplačanim in porabljenim državnim denarjem …), na seznamu se zvrstijo aktualni projekti. Ker je za nevladne organizacije ključna valuta zaupanje javnosti, se je zanj vredno potruditi. Z izdelavo brezplačnega orodja smo večino truda prispevali mi, nevladniki pa ga morajo samo še uporabljati …

4. maj 2023

project-prirocnik-djnd-cover.png

Gre za priročnik, ki je nastal v okviru projekta Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna uprava ter je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji. Namenjen je lokalnim oblastem in uradnikom_cam, ki želijo ustvarjati boljše pogoje za dejavno vključevanje javnosti v odločanje na lokalni ravni. Priročnik je vsebinsko razdeljen v tri poglavja: Transparentnost, Dostopnost, Participacija. Vsako od poglavij je nadalje razdeljeno v podpoglavja, v katerih so razdelani formalnopravni okviri, možne rešitve, usmeritve, konkretna priporočila in napotila ter številni primeri domačih in tujih dobrih praks. Priročnik je prosto dostopen na spletu ter lahko predstavlja tako prvi korak kot tudi uporabno orodje za odpiranje občin njihovim prebivalkam_cem.

16. december 2022

Parlameter Ajdovščina. Na levi je logotip Parlametra Ajdovščina, na desni je moder okvir, v ozadju se vidi aplikacija.

Instalacijo občinske različice Parlametra smo v občini Ajdovščina opravili skupaj z občino, zato je odpiranje občinskih podatkov še bistveno lažje kot sicer. Parlameter Občine Ajdovščina z zbiranjem, analiziranjem, strukturiranjem ter vizualizacijo podatkov na uporabnicam in uporabnikom prijazen način pomaga pri spremljanju najrazličnejših vidikov delovanja občinskega sveta. Občanke in občani imajo zdaj enostaven vpogled v prisotnost svetnikov in svetnic na sejah, število zastavljenih vprašanj ter v njihova glasovanja. Analizirati je mogoče tudi delovanje posameznih občinskih klubov. Vse informacije so predstavljene v obliki kartic, ki jih je enostavno deliti ali vdelati na druga spletna mesta.

1. december 2022

project-OPLEN-OG.png

Lendavski Parlameter je nastal v sodelovanju z lokalnim medijem Lendavainfo in predstavlja tretjo instalacijo našega vsestranskega orodja za odpiranje podatkov v občinah. Parlameter Občine Lendava z zbiranjem, analiziranjem, strukturiranjem ter vizualizacijo podatkov na uporabnicam in uporabnikom prijazen način pomaga pri spremljanju najrazličnejših vidikov delovanja občinskega sveta. Občanke in občani imajo zdaj enostaven vpogled v prisotnost svetnikov in svetnic na sejah, število vprašanj, ki so jih zastavili_e, kako so glasovali_e in koliko besed so izrekli_e. Analizirati je mogoče tudi delovanje posameznih občinskih klubov, npr. z vidika njihove notranje (ne)enotnosti. Kot so uporabnice in uporabniki Parlametra že vajene_i, so vse informacije predstavljene v obliki kartic, ki jih lahko enostavno delijo ali vdelajo na svoja spletna mesta.

17. november 2022

V sodelovanju z Lendavainfo.

project-pp-kampanja-2022.png

Ker se sami z uvajanjem participativnega proračuna na lokalno raven odločanja ukvarjamo že dalj časa, smo lokalne volitve izkoristili za ponovno predstavitev in kampanjo tega mehanizma odločanja. Pred volitvami smo kontaktirali vse kandidate_ke za župane_je in jih povprašali o njhovem stališču glede participativnega proračuna. Enako kot že v prejšnjem mandatu, smo na spletnem mestu zbrali vse zaveze kandidatk in kandidatov, da bodo v primeru zmage uvedle_i participativni proračun v svoji občini, tako da so lahko volivke in volivci enostavno preverili, kateri kandidati in kandidatke v njihovi občini verjamejo v ta izjemno dragocen neposreden način demokratičnega odločanja.

15. november 2022

project-OG.png

V občini Hrastnik smo opravili drugo instalacijo občinske različice Parlametra. Za razliko od MOL se je hrastniška občina dejavno vključila proces, zato je bil proces odpiranja občinskih podatkov še bistveno lažji kot v Ljubljani. Parlameter Občine Hrastnik z zbiranjem, analiziranjem, strukturiranjem ter vizualizacijo podatkov na uporabnicam in uporabnikom prijazen način pomaga pri spremljanju najrazličnejših vidikov delovanja občinskega sveta. Občanke in občani imajo zdaj enostaven vpogled v prisotnost svetnikov in svetnic na sejah, število vprašanj, ki so jih zastavili_e, kako so glasovali_e in koliko besed so izrekli_e. Analizirati je mogoče tudi delovanje posameznih občinskih klubov, npr. z vidika njihove notranje (ne)enotnosti. Kot so uporabnice in uporabniki Parlametra že vajene_i, so vse informacije predstavljene v obliki kartic, ki jih lahko enostavno delijo ali vdelajo na svoja spletna mesta.

6. oktober 2022

V sodelovanju z Občino Hrastnik.

project-Parlameter_MOL.jpg

Parlameter Mestne občine Ljubljana je prva občinska različica orodja Parlameter, sprva narejenega za spremljanje dela v državnem zboru. Parlameter MOL tako z zbiranjem, analiziranjem, strukturiranjem ter vizualizacijo podatkov na uporabnicam in uporabnikom prijazen način pomaga pri spremljanju najrazličnejših vidikov delovanja mestnega sveta naše največje občine. Občanke in občani imajo zdaj enostaven vpogled v prisotnost svetnikov in svetnic na sejah, število vprašanj, ki so jih zastavili_e, kako so glasovali_e in koliko besed so izrekli_e. Analizirati je mogoče tudi delovanje posameznih občinskih klubov, npr. z vidika njihove notranje (ne)enotnosti. Kot so uporabnice in uporabniki Parlametra že vajene_i, so vse informacije predstavljene v obliki kartic, ki jih lahko enostavno delijo ali vdelajo na svoja spletna mesta.

18. januar 2022