Načela

Na inštitutu Danes je nov dan razumemo demokracijo kot neskončen proces in vključujočo razpravo, politično participacijo pa kot odpiranje prostora za opolnomočenje skupnosti. Naše merilo uspešne družbe je veselje do življenja.

Poslanstvo

Razvijati nove načine demokratičnega delovanja ter nadzora nad oblastjo in kapitalom, hkrati pa negovati skupno in krepiti skupnosti.

Podpri nas z donacijo
 

Način delovanja

Danes je nov dan z delom na presečišču digitalnih tehnologij in demokratičnih procesov sooblikuje bolj vključujočo in pravičnejšo skupno prihodnost.

Vrednote. Oseba, ki sedi za računalnikom in se na daljavo pogovarja z nekom nasmejanim. Okoli nje so rože, ribe, ptice, narava, v ozadju so vidni sončni žarki. Oseba je nasmejana in nekaj razlaga.

Znanja in veščine usmerjamo v skrb za demokratične standarde in pravno državo. Prizadevamo si za višanje politične participacije in vključevanje javnosti v odločevalske procese. Snujemo nove načine demokratičnega delovanja ter nadzora nad oblastjo in kapitalom.

Svoje cilje v veliki meri zasledujemo z razvijanjem inovativnih digitalnih orodij in aplikacij, ob tem pa prepoznavamo tako relevantnost kot pasti eksponentnega tehnološkega napredka, zato posebno pozornost posvečamo oblikovanju pravičnega in svobodnega digitalnega okolja.

Opozarjamo na previdnost in odgovornost pri razvoju in rabi umetne inteligence. Zagovarjamo uvajanje odprtokodnih programskih rešitev. Prizadevamo si za digitalno in medijsko bolj pismeno družbo ter opolnomočeno civilno družbo za zaščito človekovih pravic v digitalni družbi.

Naše delo plemeniti vpetost v lokalne in mednarodne mreže civilnodružbenih organizacij ter intenzivno povezovanje znotraj domačega nevladnega sektorja. Pomagamo graditi močno civilno družbo kot enega od temeljev boljše prihodnosti. V skrbi za izboljšanje javne podobe nevladnih organizacij z lastnim zgledom in javnimi kampanjami spodbujamo njihovo odpiranje in približevanje javnosti.

Inštitut Danes je nov dan ustvarja vključujoče, spodbudno, prijazno in pravično delovno okolje ter skrbi za razvoj in dobrobit zaposlenih. Delovanje organizacije je formalnopravno urejeno in transparentno, njeno financiranje pa je stabilno ter karseda neodvisno od zunanjih virov.

 

Vrednote

Pravica do dobrega življenja in solidarne družbe Gospodarski razvoj kot merilo uspešnosti družbe in dohodek kot merilo uspešnosti posameznikov moramo nadomestiti z veseljem do življenja. Vsakdo ima pravico do prihodnosti, zato moramo krepiti kakovostno javno zdravstvo in brezplačno javno šolstvo ter vsem zagotoviti dostojno bivališče in varno starost.
Pravica do skupnega Naša skupna moč presega seštevek naših posameznih moči, zato moramo varovati skupno, z njim upravljati demokratično, transparentno in v dobrobit vseh. Ne dovolimo privatizacije ter uničevanja naravnih virov in javnih prostorov.
Pravica do dobre politične oblasti Politika mora služiti skupnim interesom. Politični prostor in mehanizmi odločanja morajo biti odprti in transparentni, politična razprava pa vsebinska in vključujoča.
Pravica (do) narave Narava je subjekt zaščite. Interesi naravnega okolja so skupni interesi. Tako ljudje kot živali imajo pravico do dostojanstva, varnega okolja in oskrbe. Razvoj in gospodarska rast nista sprejemljiva izgovora za neodgovorno ravnanje z okoljem; nadomestiti ju moramo z odgovorno in ponižno ekonomsko politiko.
Pravica do človeku prijazne ekonomije Hočemo ustvariti okolje, v katerem bodo uspevala podjetja, ki so prijazna do človeka in narave ter družbeno odgovorna. Vsakdo ima pravico do izpolnjujočega dela in dostojnega življenja. Država bi morala spodbujati podjetja, ki nudijo varno, spodbudno in odprto delovno okolje, solidarno pomagajo graditi širšo skupnost, zaposlene ustrezno nagrajujejo ter dosledno spoštujejo delavske pravice.
Pravica do vključenosti Kot družba moramo posebno skrb nameniti izvajanju z ustavo zagotovljene pravice do enakosti. Zavrniti moramo delitve na podlagi kakršnih koli osebnih okoliščin ter odločno reči ne politikam izključevanja, ki naključne družbene skupine prikrajšajo za dostojno življenje in jih potiskajo na družbene robove.

Pogled nazaj

Danes je nov dan je kot neformalna civilnodružbena pobuda nastal ob začetku protivladnih protestov leta 2012 v Ljubljani, in sicer kot odziv na očitke, da protesti nimajo vsebine. Takrat smo na splet postavili platformo Predlogi, kjer smo zbirali konkretne predloge, kako na različnih področjih izboljšati družbeno življenje, ter nudili prostor za razpravo tako na spletu kot z organizacijo dogodkov v fizičnem prostoru.

Zasebni zavod Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja (DJND) deluje od leta 2013.

DJND. Kolaž starih fotografij, ki prikazujejo člane ekipe v različnih situacijah.

Prvi resen dosežek inštituta je uspeh Parlametra na razpisu Googlovega sklada za digitalne inovacije (DNI) leta 2016. Parlameter je še danes eden večjih in pomembnejših projektov inštituta ter deluje v štirih državah (Slovenija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Ukrajina) in v številnih občinah. Parlameter je bil nagrajen z nagrado bienala Brumen v kategoriji digitalni produkti in storitve, veliko nagrado Diggit za inovacijo na področju digitalnega komuniciranja ter zlato nagrado Diggit.

Leta 2018 so bili ljudje ponovno na ulicah. DJND je soorganiziral proteste Brez strahu proti politikam sovraštva, ki so zaznamovale predvolilni čas. Sledilo je obdobje ogrožene demokracije, ki je doseglo vrhunec med pandemijo kovida, na Danes je nov dan pa so ga zaznamovali številni kritični projekti, kolesarski protesti, aktivno soustvarjanje iniciative Glas ljudstva in naposled spodbujanje politične participacije v supervolilnem letu 2022.

Danes je nov dan je soustanovitelj leta 2019 ustanovljene mednarodne fundacije Consul, ki skrbi za odprtokodno programsko opremo za izvajanje digitalnega participativnega proračuna. Slednjega na lokalni ravni odločanja v sodelovanju z občinami in civilno družbo uspešno uvajamo tudi v domačo politično krajino.

Od leta 2019 ima Danes je nov dan status organizacije v javnem interesu na področju informacijske družbe.

Smo ena od štirih nevladnih organizacij, ki so leta 2021 soustanovile Pravno mrežo za varstvo demokracije, katere poslanstvo je varovati odprto, svobodno in solidarno demokratično družbo s pomočjo prava. Že isto leto so bile predstavnice PMVD nominirane za nagrado Slovenka leta, leta 2022 pa je Pravna mreža prejela nagrado Evropskega parlamenta državljan Evrope.

Leta 2021 smo soustanovili tudi iniciativo Najemniški SOS. V njenem okviru si prizadevamo za pravičnejšo stanovanjsko politiko, ki izhaja iz prepričanja, da je dostop do doma ena od temeljnih človekovih pravic.

Leta 2022 nam je nizozemska ambasada za aktivnosti pri razvoju digitalnih rešitev za politično participacijo, transparentnost in odgovornost podelila nagrado tulipan, leta 2023 pa smo od informacijske pooblaščenke prejeli nagrado ambasador transparentnosti.

DJND. Kolaž starih fotografij, ki prikazujejo člane ekipe v različnih situacijah.

Leta 2023 smo prvič organizirali tridnevno konferenco Digital Sovereignty Conference oziroma DISCO, ki je privabila bogato mednarodno strokovno in aktivistično udeležbo. Konferenca na temo digitalne suverenosti se je že v svoji prvi ediciji izkazala za pomemben in odmeven dogodek v regiji.

V dobrem desetletju delovanja so naše projekte financirali skladi, fundacije oziroma razpisi Google DNI, NED, ACF, Erasmus+ … Svoje aktivnosti financiramo tudi z delovanjem na trgu razvoja digitalnih produktov, kjer sodelujemo predvsem z nevladnimi organizacijami in občinami.