Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov

 

Zadnja sprememba: 21. 6. 2024


Namen tega obvestila je, da vam pomaga razumeti delovanje spletnega mesta danesjenovdan.s ter politike varovanja osebnih podatkov.

Lastnik spletnega mesta in spletne domene je Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana; matična številka: 6468594000 (v nadaljevanju: DJND).

Uporabo spletnega mesta štejemo kot soglasje obiskovalca spletnega mesta, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletnega mesta ne strinjate s temi splošnimi pogoji, vas prosimo, da spletnega mesta ne uporabljate.

Pridružujemo si pravico, da splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremenimo, tako da novo različico objavimo na spletni strani. Različica splošnih pogojev je razvidna iz datuma njihove zadnje spremembe, ki je zabeležena na vrhu teh pogojev.

V primeru kakršnih koli nejasnosti se prosimo obrnite na katero od spodnjih kontaktnih možnosti.


Vsebine in omejitev odgovornosti pri uporabi spletnega mesta

Vsebine objavljene na spletnem mestu smo izdelali z najboljšim namenom obiskovalcem podati informacije o delovanju inštituta Danes je nov dan. Pri tem skušamo po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletnega mesta zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Obiskovalci spletnega mesta uporabljajo informacije na spletnem mestu izključno na lastno odgovornost. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti o točnosti in pravilnosti objavljenih informacij in vsebin na spletnem mestu, odgovornosti zaradi spremembe že objavljenih informacij ali vsebin in odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletnega mesta nastala zaradi uporabe tam objavljenih informacij ali vsebin.

Obiskovalci spletne strani uporabljajo spletno mesto in njegove dele izključno na lastno odgovornost.

DJND ne odgovarja za nadomestilo

 • morebitne neposredne, posredne, naključne, posebne, kaznovalne, posledične škode, ali druge kakršne koli druge oblike škode, ki posredno, neposredno ali na kakršenkoli drug način izhaja iz napak, pomot ali netočnosti vsebine spletnega mesta, ali iz kakršnih koli drugih dejstev povezanih s spletnim mestom ali njegovo uporabo,
 • kakršnekoli škode, ki nastane zaradi nepooblaščenega dostopa do, ali uporabe, naših strežnikov in/ali katerihkoli in vseh v njih shranjenih podatkov.

Na spletnem mestu so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletna mesta drugih oseb. Na delovanje teh spletnih mest in na njihovo vsebino ne moremo vplivati in zato ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.


Varovanje osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov na spletnem mestu danesjenovdan.si je:

 • Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana
 • Matična številka: 6468594000
 • E-naslov: vsi@danesjenovdan.si

Inštitut Danes je nov dan je predan varovanju osebnih podatkov in transparentni rabi podatkov, da lahko uporabniki ter podporniki kar se da brez skrbi spremljajo ter podpirajo naše delo. Spoštujemo vaše zaupanje in vam zagotavljamo, da bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali skrbno in jih obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-2). V nadaljevanju vam podrobneje opisujemo namene in podlago obdelav vaših osebnih podatkov in vas seznanjamo z vašimi pravicami.

Na kateri pravni podlagi obdelujemo osebne podatke

Razlogi za obdelavo osebnih podatkov:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je izrecno privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov za obveščanje o delovanju in aktivnostih Danes je nov dan;
 • pogodbena izvedba naročila v primeru donacije,
 • pogodbena izvedba naročila v primeru nakupa v spletni trgovini.

Prijava na novice

Uporabnikov e-naslov bo v primeru strinjanja uporabljen izključno za obveščanje o delovanju in aktivnostih Danes je nov dan. Uporabnikov e-naslov bo DJND shranil in uporabljal za pošiljanje e-novic do prejetja odjave od prejemanja novic. E-naslov ne bo posredovan tretjim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če je to potrebno za izvedbo distribucije e-novic. Uporabnikovi osebni podatki ne bodo nikoli posredovani tretjim osebam. Uporabnik lahko kadar koli zahteva odjavo od prejemanja:

 • S klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Na spletni strani bo imel možnost prekiniti naročnino na novičnik skupaj z možnostjo za izbris vseh osebnih podatkov.
 • Poslanim sporočilom s prošnjo za odjavo na vsi@danesjenovdan.si.

Ob odjavi bo DJND uporabnikovo ime ter e-naslov trajno izbrisal iz svoje baze.

Donacije

DJND bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila. DJND shrani le elektronski naslov za komunikacijo z donatorjem, ki ga bo hranil skladno z veljavno zakonodajo – v primeru enkratne donacije ne več kot 1 leto, v primeru mesečne donacije pa ne več kot 1 leto po prekinitvi donacije.

DJND podatkov plačilne kartice ne uporablja in ne hrani. Za zagotavljanje plačila uporabnik podatke za plačilo vpiše neposredno v vtičnik partnerja, ki upravlja s sistemom zagotavljanja plačil: Braintree, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

Uporabnik lahko kadar koli zahteva prekinitev mesečne donacije in izbris podatkov:

 • S klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Na spletni strani bo imel možnost prekiniti donacijo skupaj z možnostjo za izbris vseh osebnih podatkov.
 • Poslanim sporočilom s prošnjo za odjavo na vsi@danesjenovdan.si.

Spletna trgovina

DJND bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila: ime in priimek za identifikacijo kupca, elektronski naslov za komunikacijo s kupcem ter pošiljanje računa, naslov za pošiljanje blaga. DJND bo ime, elektronski naslov ter naslov hranil skladno z veljavno zakonodajo in ne več kot 1 leto.

DJND podatkov plačilne kartice ne uporablja in ne hrani. Za zagotavljanje plačila uporabnik podatke za plačilo vpiše neposredno v vtičnik partnerja, ki upravlja s sistemom zagotavljanja plačil: Braintree, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam.

Vpogled v podatke in pravice posameznikov

Posameznik ima v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic, ki jih navajamo spodaj. Posameznik lahko zahteva izvoz in vpogled do osebnih podatkov, ki jih DJND hrani o uporabniku, s posredovanjem pisne zahteve na e-naslov vsi@danesjenovdan.si. Osebni podatki so shranjeni v posebni aplikaciji, ki spoštuje zahteve zasebnosti ter si za najvišjo varnost hranjenih podatkov prizadeva z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

DJND pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje o svojih pravicah.

Izpolnitev upravičene zahteve DJND izpolni v roku 1 meseca, pri čemer se ta rok lahko v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev podaljša še največ za 2 meseca. V tem primer DJND o podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

Vrste pravic:

Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili, ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od DJND zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov;
 • na podlagi zahteve DJND izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da DJND popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

Pravica do izbrisa podatkov (pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji v naslednjih primerih:

Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval DJND, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi posameznika.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na naslove upravljavca iz prvega člena te politike.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo. Kontakt Informacijskega pooblaščenca:


Donacije na spletnem mestu

Načini doniranja

Enkratne donacije so lahko izvedene s plačilom prek plačilne kartice na spletu ali s plačilom prek položnice z nakazilom na TRR račun. Mesečne donacije so lahko izvedene prek plačilne kartice na spletu. Za plačila s kartico uporabljamo sistem zagotavljanja plačil Braintree.

Izvedba donacije

V primeru plačila s položnico donatorju na e-naslov pošljemo sporočilo s položnico. Po uspešni izvedbi donacije donator na svoj e-naslov prejme potrdilo o izvedeni donaciji.

V primeru mesečne donacije ob vsakem trganju z računa pošljemo obvestilo o izvedeni donaciji na e-naslov.

Neuspešna mesečna donacija in spreminjanje plačilnega sredstva

V primeru neuspešne mesečne donacije donatorja obvestimo z e-sporočilom. Po 2 mesecih neuspešnega plačila donacijo avtomatsko prekinemo.

Če želi donator zamenjati plačilno sredstvo, mora skleniti novo donacijo. Ker Danes je nov dan ne shranjuje podatkov o donatorjih, žal ne moremo omogočiti menjave plačilnega sredstva.

Prekinitev mesečne donacije

Donator lahko mesečno donacijo prekine s klikom na povezavo v sporočilu o izvedeni donaciji. Na spletni strani bo imel možnost prekiniti donacijo skupaj z možnostjo za izbris vseh osebnih podatkov.


Spletna trgovina

Pogoji spletne trgovine so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, ki ga ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), na podlagi priporočil in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. Obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice kupca ter poslovni odnos med ponudnikom (DJND) in kupcem.

Dobavni rok in način prevzema

Izdelki, kupljeni v spletni trgovini, bodo kupcu poslani po pošti v roku 5 delovnih dni. Stroške pošiljanja krije DJND. V primeru, da izdelka trenutno ni na zalogi, bomo kupca obvestili po elektronski pošti najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema naročila.

Načini plačila

Nakup izdelkov iz spletne trgovine se plačuje s plačilno kartico na spletu preko sistema zagotavljanja plačil Braintree ali z nakazilom na ponudnikov TRR račun preko položnice.

Podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani nepooblaščenim osebam. Za zagotavljanje plačila DJND posreduje podatke o plačilni kartici partnerju, ki upravlja s sistemom zagotavljanja plačil: Braintree, PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

Izdaja računa

Po prejemu plačila DJND kupcu pošlje tudi račun in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca. Na računu so razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti DJND v 8 dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov DJND ne upošteva.

Cene

Vse navedene cene so v EUR. Navedene cene ob izdelkih ne vsebujejo stroškov embalaže in morebitne dostave, te stroške krije DJND. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do njihove vsakokratne spremembe, ki bo objavljena v spletni trgovini.

Postopek nakupa

Kupoprodajna pogodba med DJND in kupcem je sklenjena v trenutku, ko DJND kupcu pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za DJND kot za kupca. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku DJND. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Za presojo določil kupoprodajne pogodbe se uporablja slovensko pravo.

Postopek obveščanja o nakupu

Naročilo

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. DJND naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. DJND lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Naročilo je odpremljeno

DJND v dogovorjenem roku artikel pripravi in odpošlje. V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora DJND o tem nemudoma obvestiti na naslov vsi@danesjenovdan.si. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

Kupec ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14-­ih dneh od prevzema blaga podjetju po elektronski pošti (vsi@danesjenovdan.si) sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po datumu prevzema blaga. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe). Blago je potrebno vrniti DJND najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa) na naslov firme: Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana.

Izdelek, ki ga kupec vrača, mora biti nepoškodovan, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini. Po prejetju vrnjenega blaga bo kupnina najkasneje v 14 dneh vrnjena na račun kupca, ki ga ta mora posredovati DJND. Kupec se prav tako lahko odloči za zamenjavo in izbere drug izdelek.

V primeru, da je kupec prejel paket, ki se je poškodoval med transportom (embalaža ima vidne poškodbe) ali kaže znake odprtja, ga mora takoj reklamirati svojemu pismonoši, paket odnesti na pošto ter izpolniti reklamacijski zapisnik. Kupec je dolžan o tem obvestiti tudi DJND na elektronski naslov: vsi@danesjenovdan.si.

Uveljavljanje reklamacije

Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko kupec uveljavlja za vsak kupljeni izdelek (kar pomeni, da kupec zaradi napake na izdelku, za katerega ni bila dana garancija, lahko uveljavlja pravice iz stvarne napake).

Napaka je po Zakonu o varstvu potrošnikov stvarna:

 • če blago nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero kupec blago kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil blago, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model prikazan le zaradi obvestila.

Kupec mora DJND o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom in na lastne stroške obvestiti v zakonskem roku 8 dni od prejema blaga. Kupec DJND hkrati omogoči pregled artikla. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov. Reklamacija se upošteva le ob predložitvi dokazila o nakupu.


Varnost

DJND verjame, da je varnost kupcev in donatorjev izjemno pomembna. V ta namen je ponudnik implementiral 3-D Secure tehnologijo, ki poskrbi, da je nakup ali postopek doniranja še bolj varen.

3-D Secure je sistem, ki vključuje tehnične specifikacije in zahteve za izdajatelje kartic, uporabnike kartic ter trgovce oziroma ponudnike storitev. Na kratko, gre za dodatno metodo preverjanja pristnosti za transakcije s kreditnimi karticami, ki potekajo na spletu. Poleg tega, da se za zaščito informacij o plačilni kartici med prenosom preko spleta uporablja široko podprta spletna tehnologija za kodiranje Secure Socket Layer (SSL), 3-D Secure avtenticira vse vključene strani v transakciji ter zagotavlja zaščito pred zlonamerno uporabo kartice, kar pomeni, da je za vsako transakcijo preverjena identiteta vseh vpletenih v proces, imetnika plačilne kartice, trgovca (spletno prodajno mesto) in banke.

Tehnologija pripomore k varnosti na dveh ključnih korakih:

 • Preverjanje istovetnosti lastnika kartice: 3-D Secure po vnosu in potrditvi klasičnih kartičnih podatkov v dodatnem oknu zahteva tudi vpis enkratnega gesla, ki se ga uporabniku pošlje v SMS sporočilu. Transakcija bo potrjena in izvedena šele, ko bo vneseno geslo pravilno.
 • Preverjanje avtentičnosti spletnega mesta: 3-D Secure preverja spletna mesta ter zagotavlja njihovo avtentičnost ter varnost opravljenih transakcij.

Poleg 3-D Secure tehnologije za varnost transakcij skrbi tudi SSL certifikat: digitalno potrdilo, ki omogoča kodiranje podatkov med strežnikom in odjemalcem preko varnega (šifriranega oziroma kodiranega) protokola in s tem zagotavlja visoko stopnjo varnosti komunikacije.