Participacija in vključenost

Demokracijo dojemamo kot nenehen proces. Zavzemamo se za odprte, raznovrstne in vključujoče odločevalske procese in skrbimo, da v njih sodeluje čim več ljudi.

Če lahko javnost aktivno sodeluje v demokratičnih procesih, se iz pasivne prejemnice oblastniških odločitev preobrazi v opolnomočeno gonilno silo sprememb. Njeno demokratično delovanje ni omejeno le na volitve, ampak mora vsebovati tudi pravico do protesta in aktivizem, pa tudi preizkušanje novih deliberativnih mehanizmov.

Politična participacija ima ključno vlogo pri odpornosti demokracije, zanesljivosti pravne države in pravičnosti družbenega razvoja. Odprti demokratični procesi obenem gradijo zaupanje v institucije in povezujejo skupnosti.

Država mora zagotavljati spodbudne politike in podporno pravno okolje za udeležbo javnosti s posebnim poudarkom na vključenost ranljivih in marginaliziranih oseb in skupin. Če želimo živeti v resnično solidarni družbi, moramo slišati in upoštevati vse njene raznolike glasove ter odpirati prostor za civilno družbo in sodelovanje javnosti pri odločanju.

Na Danes je nov dan razvijamo inovativna digitalna orodja in kampanje za promocijo konkretnih participativnih in deliberativnih mehanizmov na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni. Z njimi omogočamo ljudem, da na dostopen in vključujoč način sodelujejo v pomembnih odločitvah na spletu in izven njega. Poseben poudarek dajemo premoščanju državljanske apatije in zadržkov do aktivne participacije.

Participacija in vključenost - steber. Ilustracija čebel, ki skupaj polnijo satje.
project-vodic-EU-og.jpg

Kot je na DJND že v navadi, smo tudi letos pripravili vodič po volilnih postopkih za vse, ki iz različnih razlogov na evropskih volitvah in referendumih ne morejo glasovati kot ostali. Namenjen je zdomcem, ljudem s telesno oviranostjo, tistim, ki bodo na dan D nekje drugje v Sloveniji, skratka vsem, ki ne bodo glasovali standardno. Volilne vodiče pripravljamo, ker verjamemo v pomembnost politične participacije in jo aktivno spodbujamo.

20. maj 2024

Omnia vodič. Zemljevid Slovenije na desni z ikonami za volišče, na levi piše "Kje lahko glasujem, če bom na dan glasovanja na volitvah v Evropski parlament in referendumih na izletu?" Spodaj piše Zemljevid OMNIA volišč.

OMNIA volišča, ki volivcem in volivkam omogočajo, da se udeležijo volitev, četudi so na volilno nedeljo izven okraja svojega stalnega bivališča, so organizirana po vsej državi. Da bi spodbudili participacijo na volitvah in olajšali dostop do njih, smo za evropske volitve in referendume, ki so potekali vzporedno z njimi, leta 2024 pripravili preprost interaktiven vodič po OMNIA voliščih. Ker morajo volivke in volivci svojo namero o glasovanju na OMNIA volišču napovedati v naprej, smo zemljevidu dodali še navodila, kako to storiti.

20. maj 2024

Zemljevid predčasnih volišč. Na desni je zemljevid z oznakami za volišča. Na levi piše: "Kam na predčasno glasovanje za volitve v Evropski parlament in referendume?"

Zemljevid predčasnih volišč je eno od spletnih orodij, s katerimi volivke in volivce aktivno spodbujamo, da opravijo svojo državljansko dolžnost. Za volitve v evropski parlament in vzporedne referendume, ki so potekali junija 2024, smo med drugim pripravili enostaven interaktiven zemljevid predčasnih volišč. Na zemljevidu smo prikazali vsa predčasna volišča, uporabniki pa so lahko s klikom na sebi najbližjega izvedeli več podrobnosti o njem.

20. maj 2024

project-izvoli-djnd.jpg

Za lažjo odločitev na volitvah v Evropski parlament smo v sodelovanju z mednarodno mrežo VoteMatch Europe pripravili spletno aplikacijo izvoli.eu. Aplikacija vsebuje 30 trditev, do katerih so se opredelile skoraj vse liste, ki kandidirajo na volitvah, stališče do njih pa lahko zavzamejo tudi uporabniki ter na podlagi stopnje ujemanja izvejo, kateri politični opciji so vsebinsko najbližje. Na podobne vprašalnike so odgovarjale tudi stranke, ki na evropskih listah nastopajo v drugih državah članicah, zato lahko uporabniki preverijo tudi, kam se glede na stališča uvrščajo v širšem evropskem kontekstu.

8. maj 2024

Ilustracija ljudi, ki držijo v rokah znake za glasovanje (palec gor, palec dol).

Odprtokodna platforma Consul je namenjena izvajanju participativnega proračuna v različnih organizacijah. Namestili smo jo tudi v občini Trebnje, ki je svoje občanke in občane povabila k soodločanju o porabi občinskega denarja. Uvajanje participativnega proračuna veča transparentnost občinskih financ, aktivno vključuje prebivalstvo v odločanje o skupni prihodnosti in na podlagi skupnostnih predlogov izboljšuje življenje v občini.

1. april 2024

Ilustracija ljudi, ki držijo v rokah znake za glasovanje (palec gor, palec dol).

Odprtokodna platforma Consul je namenjena izvajanju participativnega proračuna v različnih organizacijah. Namestili smo jo tudi v Mestni občini Novo mesto, ki je svoje občanke in občane povabila k soodločanju o porabi občinskega denarja. Uvajanje participativnega proračuna veča transparentnost občinskih financ, aktivno vključuje prebivalstvo v odločanje o skupni prihodnosti in na podlagi skupnostnih predlogov izboljšuje življenje v občini.

1. marec 2024

Ilustracija ljudi, ki držijo v rokah znake za glasovanje (palec gor, palec dol).

Odprtokodna platforma Consul je namenjena izvajanju participativnega proračuna v različnih organizacijah. Namestili smo jo tudi v občini Tržič, ki je svoje občanke in občane povabila k soodločanju o porabi občinskega denarja. Uvajanje participativnega proračuna veča transparentnost občinskih financ, aktivno vključuje prebivalstvo v odločanje o skupni prihodnosti in na podlagi skupnostnih predlogov izboljšuje življenje v občini.

1. marec 2024

project-zbori-obcank-FB.jpg

Med 10. in 12. majem 2023 smo v sodelovanju s poljskimi predavatelji iz organizacije Center for Blue Democracy v Kranjski Gori gostili usposabljanje za organizacijo in vodenje zborov občank_ov. Zbori občank_ov so mednarodno vse bolj razširjen in priznan način vključevanja javnosti v delo lokalne oblasti. Tovrstni zbori morajo biti dobro in kakovostno zasnovani, izvajati pa se morajo z zaupanjem, lahkoto in veseljem. Udeleženke_ci so na delavnici spoznali postopek organizacije zborov občank_ov v skladu s t. i. oblikovalskim razmišljanjem (design thinking).

12. maj 2023

project-deliberative-democracy-pub.jpg

Gre za zbornik, ki je nastal v sodelovanju z Evropsko mrežo političnih fundacij (ENOP) in Skupščino evropskih regij (AER) in s podporo EU. V njem s pomočjo dobrih praks implementacije instituta t. i. zborov občank_ov razpravljamo o možnostih reševanja problemov, ki zadevajo sodobne družbe: od podnebnega zloma do spolne neenakosti. Izčrpen pregled dobrih praks se zaključi s konkretnimi priporočili za izvajanje novih modelov demokratične deliberacije.

14. marec 2023

project-download.png

V sklopu iniciative Glas ljudstva smo razvili Volitvomat, ki je volivkam in volivcem na lokalnih volitvah na najboljši možen način olajšal odločitev. Volitvomat je namreč spletno orodje, ki omogoča preverbo ujemanja stališč kandidatk in kandidatov ter volivk in volivcev. Deluje tako, da se opredelimo glede navedenih trditev, o katerih so se že prej opredelili kandidati in kandidatke, Volitvomat pa nam pove, kdo ima našim najbolj podobna politična prepričanja. Vprašanja vsakič znova pripravi konzorcij nevladnih in civilnodružbenih organizacij, združen v iniciativo Glas ljudstva, pošljemo pa jih vsem, ki kandidirajo na volitvah. Več odgovorov, kot prejmemo, boljši je lahko volilni nasvet Volitvomata, vendar najbolj skrajno desni kandidati (tudi ko se pretvarjajo, da to niso) običajno ne odgovorijo niti na naš poziv, kaj šele na poslana vprašanja.

17. november 2022

V sodelovanju z Glas ljudstva.

project-pp-kampanja-2022.png

Ker se sami z uvajanjem participativnega proračuna na lokalno raven odločanja ukvarjamo že dalj časa, smo lokalne volitve izkoristili za ponovno predstavitev in kampanjo tega mehanizma odločanja. Pred volitvami smo kontaktirali vse kandidate_ke za župane_je in jih povprašali o njhovem stališču glede participativnega proračuna. Enako kot že v prejšnjem mandatu, smo na spletnem mestu zbrali vse zaveze kandidatk in kandidatov, da bodo v primeru zmage uvedle_i participativni proračun v svoji občini, tako da so lahko volivke in volivci enostavno preverili, kateri kandidati in kandidatke v njihovi občini verjamejo v ta izjemno dragocen neposreden način demokratičnega odločanja.

15. november 2022