O inštitutu

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja je neprofiten in neodvisen zasebni zavod, ki od leta 2013 z uporabo digitalnih tehnologij in snovanjem domiselnih kampanj sodeluje v demokratičnih procesih in civilnodružbenih akcijah za preobrazbo družbe v smeri večje pravičnosti, odprtosti in vključenosti.

Danes je nov dan deluje in se povezuje na področjih odgovorne rabe digitalnih tehnologij in podatkovne pravičnosti, večanja politične participacije in vključenosti ljudi v odločevalske procese, odpiranja javnih institucij in njihovih podatkov ter promoviranja solidarnosti in sodelovanja s civilnodružbenimi gibanji.

O inštitutu. Ilustracija, ki ponazarja kolektiv. Povezane ljudi z oblački v vodi, ki so v diskusiji, razmišljajo, lebdijo na vodi, surfajo na valu.
KONTAKT

Danes je nov dan
Inštitut za druga vprašanja
Resljeva cesta 25
1000 Ljubljana

vsi@danesjenovdan.si

+368 64 163 663 (med 10. in 16. uro)

BODI NA TEKOČEM

Prijavi se na naš Občasnik!

Mreženje

Danes je nov dan je vpet v lokalno, regijsko in mednarodno civilnodružbeno okolje. Mnogi naši projekti so plod sodelovanja z različnimi nevladnimi organizacijami, civilnimi iniciativami ali posameznimi osebami. Pri zasledovanju ciljev večje odprtosti in dostopnosti javnih podatkov sodelujemo s posameznimi občinami in parlamentarnimi strokovnimi službami, pa tudi z drugimi javnimi institucijami.

Soustanovili smo Pravno mrežo za varstvo demokracije, ki s pravnimi mnenji, stališči in pozivi varuje demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo. Smo tudi integralen del iniciative Glas ljudstva, ki poskuša politiko odpreti ljudem. Soustanovili smo Consul Democracy Foundation, ki razvija in upravlja Consul, največjo odprtokodno platformo za digitalno demokracijo. Smo del mreže SEE Digital Rights Network, ki v balkanski regiji varuje digitalne pravice in rešuje izzive, ki jih prinaša skokovit razvoj naprednih tehnologij.

 

Nagrade

  • 2023 Nagrada informacijske pooblaščenke ambasador transparentnosti
  • 2022 Nagrada nizozemske ambasade tulipan za aktivnosti pri razvoju digitalnih rešitev za politično participacijo, transparentnost in odgovornost
  • 2022 Nagrada Evropskega parlamenta državljan Evrope za Pravno mrežo za varstvo demokracije
  • 2017 Nagrada Brumen za Parlameter
  • 2017 Velika nagrada Diggit za Parlameter - inovacija na področju digitalnega komuniciranja
  • 2017 Zlata nagrada Diggit za Parlameter
  • 2014 Zlata nagrada Diggit za Et tu, B(o)rute?