Digitalne pravice in pismenost

Prizadevamo si za odprt, dostopen in vključujoč internet. Zavzemamo se za enkripcijo, podatkovno pravičnost in rabo odprtokodnih rešitev. Zagovarjamo digitalno suverenost ter odgovoren razvoj in rabo umetnointeligenčnih sistemov.

Brez digitalnih tehnologij in interneta si ni več mogoče predstavljati povezovanja, izmenjave idej ter iskanja informacij. A te tehnologije še bolj kot našim vsakdanjim potrebam služijo velikim podjetjem ter represivnim in oblastniškim strukturam, ki si delijo skupen interes po posedovanju naših podatkov. Podatki o našem obnašanju na spletu, osebni podatki, biometrične informacije in drugo oblastem omogočajo nadzor nad nami, kapitalu pa profit na naš račun – v obeh primerih pa poglabljajo družbeno neenakost in neravnovesja moči.

Na Danes je nov dan nasprotujemo uporabi sodobnih tehnologij za množični nadzor ter kršenje temeljnih pravic, kot so pravice do svobodnega gibanja, zasebne komunikacije, organiziranja in svobodnega izražanja. Zahtevamo zadržanost pri rabi nadzornih tehnologij in previdnost pri razvoju umetne inteligence, močne zaščitne ukrepe in nadzor nad zlorabo pooblastil.

Obenem od državnih in evropskih institucij zahtevamo strogo regulacijo in nadzor nad velikimi tehnološkimi podjetji, ki nelegitimno posegajo v naše pravice in digitalno suverenost. Od teh institucij pričakujemo, da bodo varovale tako naše individualne pravice kot javni interes ter da bodo velikim podjetjem z uporabo odprtokodnega programja onemogočile dostop do občutljivih podatkov.

Kot družba in kot posamezne osebe potrebujemo celovito razumevanje tehnološkega razvoja, karseda visoko medijsko in digitalno pismenost ter dobro zakonodajo in zaščitne ukrepe. Le tako se lahko kompetentno zaščitimo pred tveganji, ki jih prinašajo skokovit razvoj tehnologije, UI, lažne novice, razpihovanje sovražnega govora in propaganda. Na Danes je nov dan tem ciljem posvečamo različne aktivnosti, zagovorniške in druge akcije, javne pozive, organiziramo dogodke in izobraževanja ter razvijamo digitalna orodja.

Digitalne pravice in pismenost - steber. Ilustracija mačke, ki sedi na prenosniku in gleda v računalniško miško.
Zaščitimo varno spletno komunikacijo za otroke in odrasle! s pripisom Pošlji poziv tudi ti! Na desni so ikone za povečevalno steklo, človečka, ki je brez ust, govorni oblaček s ... in znakom za nevarnost.

Poziv odločevalcem, da zavrnejo predlog Sveta EU glede preprečevanja spolne zlorabe otrok, ker s prisilnim soglasjem uveljavlja nezakonit množični nadzor nad spletnimi komunikacijami.

12. junij 2024

project-brigade2-OG.jpg

Gre za nadaljevanje projekta iz leta 2021, ki je odmevno raziskoval lažne profile na omrežju Twitter. Omrežje se je vmes preimenovalo v X, zamenjal lastnika in omejil uporabo programskega vmesnika (API), kar je naše nadaljnje raziskave otežilo oziroma nas prisililo v prilagoditve. V drugem delu raziskave smo tako predstavili analizo časa sledenja, da bi ugotovili, če so posamezni politični profili pridobivali nove sledilce na pričakovan način (linearna rast) ali pa je morda njihovo število sledilcev poskočilo nenadoma in v specifičnih obdobjih.

24. april 2024

project-disco-djndsajt.jpg

DISCO je nov dogodek v regiji, ki spodbuja kritično mišljenje in aktivizem ter zagovarja digitalne pravice. Prva DISCO konferenca s podnaslovom “Civilna družba na novo osmišlja tehnološki napredek” se bo osredotočila na transformativno moč angažirane civilne družbe. Preko navdihujočih pravnih bitk in aktivističnih kampanj do inženirskih prebojev bomo raziskovali alternativne načine razmišljanja o ideji tehnološkega napredka. Številni navdihujoči govorci in govorke pa nas bodo spodbudili, da preoblikujemo obstoječ diskurz o digitalni suverenosti.

24. oktober 2023

project-mislimetar.png

Gre za mobilno aplikacijo, ki služi kot zabavno in poučno orodje za promoviranje kritičnega razmišljanja in medijske pismenosti med mladimi. Aplikacija deluje na podlagi sedmih interaktivnih vsebinskih modulov, sestavljenih iz videov, besedil, slik in vprašanj za uporabnike_ce. Koncept in vsebino so razvili v naši partnerski organizaciji Zašto ne, mi pa smo prispevali razvoj aplikacije.

22. september 2023

V sodelovanju z Zašto ne?.

project-ai-akt-poziv-fb.jpg

S pomočjo sopodpisanih organizacij smo pozvali Ministrstvo za digitalno preobrazbo RS, druga pristojna ministrstva, Vlado RS in Državni zbor RS, naj se ob pripravi posodobljenega stališča države do Akta o umetni inteligenci zavzame za zaščito pravic marginaliziranih ljudi, tujk_cev, migrantk_ov, begunk_cev, iskalk_cev azila in drugih oseb z neurejenim migrantskim statusom. Funkcionarjem smo sporočili, da od njih pričakujemo spoštovanje in zaščito človekovih pravic.

6. september 2023

project-brigade.jpg

V drugi polovici leta 2020 smo opravili raziskavo 24 lažnih Twitter profilov, ki objavljajo razdvajajoče ali sovražne vsebine in jih omenjajo oz. ritvitajo tudi slovenski desničarski politiki. Izsledke analize smo objavili v začetku leta 2021 in obtem naleteli na velik medijski in javni interes, pa tudi odpor. Predstavili smo nedvoumne dokaze, da gre res za lažne profile, ter izdelali grafe, ki prikazujejo različne aspekte njihove aktivnosti, dokaze o kraji identitet pa smo posredovali tudi Twitterju.

4. februar 2021

V sodelovanju s Pod črto, @ObjaveIzKleti in Virostatiq.

project-meetandcode2.png

Druga od delavnic v okviru Meet & Code 2018 je bila namenjena dijakom in študentom, na njej pa so pod mentorstvom naših programerjev izdelovali senzorje za merjenje kvalitete zraka. Sestavili so čip, ki meri število prašnih delcev (PM2,5 in PM10) v zraku, temperaturo in vlago. Poudarek je bil na samostojnem delu in razumevanju vseh korakov in vidikov – od strojnega do programerskega. Nekaj senzorjev je že inštaliranih po Sloveniji, njihovo lokacijo pa vizualiziramo na posebnem spletnem mestu.

1. oktober 2018

project-meetandcode1.png

Prva delavnica, ki so jo naši programerji izvedlji v okviru Meet & Code 2018, je bila namenjena starejšim osnovnošolcem. Poudarek je bil na razumevanju enkripcije na internetu, kar smo prikazali na konkretnih primerih za vsakdanjo rabo. Na hitro smo preleteli ključne koncepte, nato pa s pomočjo enostavnih eksperimentov poskušali dešifrirati kriptirana sporočila. Pomembnost spletne enkripcije smo pojasnili na konkretnih primerih, ki so nam pomagali udeležence prepričati, da je varnost na internetu še kako pomembna.

1. oktober 2018

video-copywrong.png

Video je predstavitev stališč v zvezi z evropsko reformo avtorskega prava. Pridružili smo se množici pravnikov, akademikov in avtorjev, ki so problematizirali nekatere predvidene rešitve in opozarjali na stvari, ki niso bile dovolj dobro dorečene, jih je bilo mogoče zaobiti ali pa jih interpretirati glede na partikularne interese. Video je služil tudi kot napovednik dogodka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je bil med govorci tudi Žiga. Razložil in razdelal je stališče proti sprejemu direktive v predlagani obliki.

6. september 2018

project-botrisovrastva.png

Kampanja proti normalizaciji sovraštva v obliki oglaševanja podjetij v medijih, ki razpihujejo nestrpnost. Oglase nekaterih kršiteljev javne odgovornosti, etičnih standardov in dobrega okusa smo preoblikovali tako, da neposredno sporočajo tisto, kar so dotlej podpirali le implicitno. Ko smo podjetja izpostavili kot neposredne pokrovitelje sovraštva, jim kar naenkrat ni bilo več popolnoma vseeno, nekateri so ukrepali korektno, drugi so nam začeli groziti. Botri sovraštva so h komentarju vzpodbudili tudi predsednika vlade.

1. september 2018

video-pdfcee.png

Objavljamo posnetek Filipovega predavanja na Personal Democracy Forumu 2018 v Gdansku z naslovom Are Androids in the Government a Dystopia by Design? Razpravljal je o strojni inteligenci, o tem, kako jo misliti, kako misliti tehnološki nadzor. Navedel je točke, kjer smo v tem smislu najbolj ranljivi, in ponudil možne načine obrambe proti grožnjam. Nevarnosti nadzora je razdelil na zvočne, vizualne, lokacijske, digitalne in tiste, ki so posledica direktnih politik, izpostavil pa nujnost celovitega razmisleka o upravljanju strojne inteligence.

20. junij 2018

project-copywrong.png

Ob načrtovani evropski reformi avtorskega prava smo se vključili v kampanjo za svoboden in avtonomen internet. Poudarjali smo nujnost same reforme, a hkrati opozarjali na problematičnost nekaterih členov. Zahtevali smo ukinitev 11. člena, ki je ogrožal pravico do linkanja, in 13. člena, ki je omogočal cenzuro tudi pri pošteni uporabi avtorskih del, ter spremembo 3. in 4. člena, ki se ukvarjata z dovoljenimi izjemami glede podatkovnega rudarjenja in izobraževanja. Kljub naporom široke vseevropske civilnodružbene koalicije so evropski poslanci žal večinsko prisluhnili kapitalu.

1. junij 2018