Projekti

Filtriraj po tematskih sklopih

Filtriraj po kategorijah

Filtriraj po projektih

Zaščitimo varno spletno komunikacijo za otroke in odrasle! s pripisom Pošlji poziv tudi ti! Na desni so ikone za povečevalno steklo, človečka, ki je brez ust, govorni oblaček s ... in znakom za nevarnost.

Poziv odločevalcem, da zavrnejo predlog Sveta EU glede preprečevanja spolne zlorabe otrok, ker s prisilnim soglasjem uveljavlja nezakonit množični nadzor nad spletnimi komunikacijami.

12. junij 2024

project-indeks-objava-FB_1.jpg

Tudi za leto 2022 smo bili del mednarodne raziskave v okviru projekta Regionalni indeks odprtosti, ki ga koordinira regionalna mreža nevladnih organizacij Action SEE. Poskrbeli smo za analizo transparentnosti Državnega zbora Republike Slovenije, ki se je skozi celovito primerjavo štirih različnih faktorjev (transparentnost, dostopnost, integriteta poslancev, učinkovitost DZ) tudi tokrat izkazal za drugega najbolj odprtega v regiji. Rezultat je spodbuden, a prostora za izboljšave je še veliko – če je bila v prejšnjem obdobju (l. 2020) največji problem DZ RS integriteta poslancev, smo tokrat najslabše v regiji ocenjeni po kriteriju učinkovitosti.

29. november 2023

project-ai-akt-poziv-fb.jpg

S pomočjo sopodpisanih organizacij smo pozvali Ministrstvo za digitalno preobrazbo RS, druga pristojna ministrstva, Vlado RS in Državni zbor RS, naj se ob pripravi posodobljenega stališča države do Akta o umetni inteligenci zavzame za zaščito pravic marginaliziranih ljudi, tujk_cev, migrantk_ov, begunk_cev, iskalk_cev azila in drugih oseb z neurejenim migrantskim statusom. Funkcionarjem smo sporočili, da od njih pričakujemo spoštovanje in zaščito človekovih pravic.

6. september 2023

Naroči se na Občasnik, naš mesečni novičnik

Občasnik vsak mesec prinaša izbor naših razmišljanj, projektov, javnih pojavljanj in sodelovanj ter priporočil. Je kratek, a poln vsebine, udaren, a nevsiljiv – in vedno pride ob pravem času.

project-deliberative-democracy-pub.jpg

Gre za zbornik, ki je nastal v sodelovanju z Evropsko mrežo političnih fundacij (ENOP) in Skupščino evropskih regij (AER) in s podporo EU. V njem s pomočjo dobrih praks implementacije instituta t. i. zborov občank_ov razpravljamo o možnostih reševanja problemov, ki zadevajo sodobne družbe: od podnebnega zloma do spolne neenakosti. Izčrpen pregled dobrih praks se zaključi s konkretnimi priporočili za izvajanje novih modelov demokratične deliberacije.

14. marec 2023

project-prirocnik-djnd-cover.png

Gre za priročnik, ki je nastal v okviru projekta Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna uprava ter je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji. Namenjen je lokalnim oblastem in uradnikom_cam, ki želijo ustvarjati boljše pogoje za dejavno vključevanje javnosti v odločanje na lokalni ravni. Priročnik je vsebinsko razdeljen v tri poglavja: Transparentnost, Dostopnost, Participacija. Vsako od poglavij je nadalje razdeljeno v podpoglavja, v katerih so razdelani formalnopravni okviri, možne rešitve, usmeritve, konkretna priporočila in napotila ter številni primeri domačih in tujih dobrih praks. Priročnik je prosto dostopen na spletu ter lahko predstavlja tako prvi korak kot tudi uporabno orodje za odpiranje občin njihovim prebivalkam_cem.

16. december 2022

project-fem-agr-objava.jpg

Po obravnavi konceptov dveh temeljnih disciplin, filozofije in teoretske psihoanalize, ter ideje svobode govora, se v zbirki Agrument tokrat lotevamo angažirane politične drže oz. gibanja. Najnovejši abecedarij se ukvarja s feminizmom in, kot se za četrto knjigo v zbirki tudi spodobi, si za konceptualni okvir jemlje feminizem četrtega vala. Ta sega onkraj binarnih identitetnih, spolnih in seksualnih zamejitev ali izbir ter transverzalno, intersekcionalno naslavlja kompleksnost družbenih in političnih identitet kot gradnikov diskriminacije ali privilegija. Feministični abecedarij je 25 sobot zaporedoma izhajal na spletu, zdaj pa je urejen v knjigo, ki jo lahko kupite v fizični obliki ali brezplačno prenesete s spleta v digitalni.

23. december 2021

project-za-pp-OG.jpg

Pripravili smo poročilo nacionalne konference ZA participativni proračun, ki je potekala septembra 2021. Poročilo služi kot priročnik za občine, ki izvajajo ali želijo izvajati participativni proračun. Na več kot tridesetih straneh vsebuje koristne napotke, primere dobrih praks in konkretne podatke, ki pri implementaciji tega demokratičnega načina soodločanja o porabi javnega denarja pridejo še kako prav.

15. december 2021

V sodelovanju z ZaNVO.

Za nadaljnje neodvisno delovanje potrebujemo tudi tvojo podporo!

Podpri nas!
project-odmevi_1rOqbqg.jpg

Od začetka prve razglašene epidemije v Sloveniji, 12. marca 2020, pa do 4. avgusta smo analizirali vseh 99 v tem obdobju objavljenih edicij oddaje Odmevi, in sicer z vidika spola. Ugotovili smo, da je bil v oddajah prisoten seksizem, ki se je kazal zlasti v razliki med deležema vabljenih gostov in gostij ter izpostavljenih oseb moškega in ženskega spola v napovednikih oddaj. Zanimalo nas je tudi, če obstajajo teme, o katerih pogosteje govorijo moški, in take, o katerih se bolj verjetno izrekajo ženske, pa tudi, koga pogosteje prekinjajo voditeljice in koga voditelji Odmevov.

2. avgust 2021

project-abecedarij-svobode-govora.jpg

Po dveh disciplinarno zastavljenih abecedarijih se tretja knjiga v zbirki Agrument ukvarja le z enim konceptom, in sicer s svobodo govora, ki jo vzame v precep na relaciji ZDA – Slovenija. Svoboda govora je ideja, ki sta si jo v različnih zgodovinskih trenutkih lastili tako liberalna kot konzervativna misel, ter lahko služi tako boju proti cenzuri, podpori žvižgaštva, načelom odprtih podatkov in odprtega znanja, kot tudi opravičevanju sovražnega govora, zbujanju strahu in širitvi populizma. Abecedarij svobode govora je 25 sobot zaporedoma izhajal na spletu, zdaj pa je urejen v knjigo, ki jo lahko kupite v fizični obliki ali brezplačno prenesete s spleta v digitalni.

25. december 2020

project-psihoanalitski-abecedarij.jpg

Druga knjiga v zbirki Agrument prinaša sistematičen pregled pojmov iz konceptualnega aparata freudovske psihoanalize. To teoretsko polje predstavlja podlago za lacanovsko ljubljansko psihoanalitsko šolo, ki je slovensko humanistično misel postavila na svetovni zemljevid. Pojmi so kot tematski agrumenti izhajali 25 zaporednih sobot na spletu, v knjižni ediciji pa so urejeni po abecednem vrstnem redu, dodana pa sta še uvodna beseda in uredniški predgovor. Digitalna verzija knjige je brezplačno na voljo na spletu, fizično pa lahko naročite v naši spletni trgovini.

24. december 2020