Projekti

Filtriraj po tematskih sklopih

Filtriraj po kategorijah

Filtriraj po projektih

Zaščitimo varno spletno komunikacijo za otroke in odrasle! s pripisom Pošlji poziv tudi ti! Na desni so ikone za povečevalno steklo, človečka, ki je brez ust, govorni oblaček s ... in znakom za nevarnost.

Poziv odločevalcem, da zavrnejo predlog Sveta EU glede preprečevanja spolne zlorabe otrok, ker s prisilnim soglasjem uveljavlja nezakonit množični nadzor nad spletnimi komunikacijami.

12. junij 2024

project-airbnb-og_5EaPIT3.jpg

V Sloveniji je odsotnost regulacije kratkoročnega oddajanja nepremičnin privedla v stanovanjsko katastrofo. V Ljubljani je na primer na voljo skoraj trikrat več stanovanj za kratkoročni kot za dolgoročni najem. Airbnb in podobne spletne platforme iz mesta izrinjajo lokalno prebivalstvo, saj lastniki_ce zasledujejo čim večji dobiček in stanovanj raje ne oddajajo tistim, ki jih potrebujejo za dom. S kampanjo Airbnb, pejt domov! od odločevalk_cev zahtevamo strogo regulacijo področja.

27. maj 2024

project-ai-akt-poziv-fb.jpg

S pomočjo sopodpisanih organizacij smo pozvali Ministrstvo za digitalno preobrazbo RS, druga pristojna ministrstva, Vlado RS in Državni zbor RS, naj se ob pripravi posodobljenega stališča države do Akta o umetni inteligenci zavzame za zaščito pravic marginaliziranih ljudi, tujk_cev, migrantk_ov, begunk_cev, iskalk_cev azila in drugih oseb z neurejenim migrantskim statusom. Funkcionarjem smo sporočili, da od njih pričakujemo spoštovanje in zaščito človekovih pravic.

6. september 2023

Naroči se na Občasnik, naš mesečni novičnik

Občasnik vsak mesec prinaša izbor naših razmišljanj, projektov, javnih pojavljanj in sodelovanj ter priporočil. Je kratek, a poln vsebine, udaren, a nevsiljiv – in vedno pride ob pravem času.

project-prirocnik-djnd-cover.png

Gre za priročnik, ki je nastal v okviru projekta Tvoja občina: odprta in transparentna lokalna uprava ter je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji. Namenjen je lokalnim oblastem in uradnikom_cam, ki želijo ustvarjati boljše pogoje za dejavno vključevanje javnosti v odločanje na lokalni ravni. Priročnik je vsebinsko razdeljen v tri poglavja: Transparentnost, Dostopnost, Participacija. Vsako od poglavij je nadalje razdeljeno v podpoglavja, v katerih so razdelani formalnopravni okviri, možne rešitve, usmeritve, konkretna priporočila in napotila ter številni primeri domačih in tujih dobrih praks. Priročnik je prosto dostopen na spletu ter lahko predstavlja tako prvi korak kot tudi uporabno orodje za odpiranje občin njihovim prebivalkam_cem.

16. december 2022

project-pp-kampanja-2022.png

Ker se sami z uvajanjem participativnega proračuna na lokalno raven odločanja ukvarjamo že dalj časa, smo lokalne volitve izkoristili za ponovno predstavitev in kampanjo tega mehanizma odločanja. Pred volitvami smo kontaktirali vse kandidate_ke za župane_je in jih povprašali o njhovem stališču glede participativnega proračuna. Enako kot že v prejšnjem mandatu, smo na spletnem mestu zbrali vse zaveze kandidatk in kandidatov, da bodo v primeru zmage uvedle_i participativni proračun v svoji občini, tako da so lahko volivke in volivci enostavno preverili, kateri kandidati in kandidatke v njihovi občini verjamejo v ta izjemno dragocen neposreden način demokratičnega odločanja.

15. november 2022

project-zastanovanjskezadruge.png

Ena od možnih rešitev pereče stanovanjske krize so stanovanjske zadruge, saj omogočajo demokratično soodločanje in spodbujajo skupnostno naravnano logiko sobivanja. Pri nas že obstajajo številne pobude za združevanje v stanovanjske zadruge, a imajo težave zaradi administrativnih preprek in pomanjkanja zakonske podlage. Da bi lahko praksa stanovanjskega zadružništva uspešno – kot marsikje v tujini – zaživela tudi pri nas, so potrebne konkretne spremembe, katerih predloge je pripravil Inštitut za študije stanovanj in prostora. Podporo nabiramo s pomočjo interaktivne peticije, kjer vsak oddan podpis predstavlja nov zidak v gradnji simbolične virtualne skupnosti.

24. februar 2022

project-glas-ljudstva-og.png

Smo ena od številnih civilnodružbenih in nevladnih organizacij, povezanih v iniciativo Glas ljudstva. Iniciativa želi s širokim konsenzom artikulirati 100 zahtev, do katerih naj se opredelijo politične stranke, ki bodo nastopile na prihajajočih državnozborskih volitvah. Glas ljudstva je odgovor na nizko zaupanje javnosti v politiko, na njeno vsebinsko izpraznjenost in uveljavljanje partikularnih interesov. Ker je čas, da se odrečemo politikanstvu in v državi uveljavimo politiko v žlahtnem pomenu te besede!

8. november 2021

Za nadaljnje neodvisno delovanje potrebujemo tudi tvojo podporo!

Podpri nas!
project-NDEKS-OG-slika_Hh6spLW.jpg

Pristopili smo k mednarodni raziskavi v okviru projekta Regionalni indeks odprtosti, ki ga koordinira regionalna mreža nevladnih organizacij Action SEE. Poskrbeli smo za analizo transparentnosti Državnega zbora Republike Slovenije, ki se je skozi celovito primerjavo pet različnih faktorjev (transparentnost, dostopnost, integriteta poslancev, učinkovitost DZ, odprti podatki) izkazal za drugega najbolj odprtega v regiji. Ta rezultat je sicer videti vzpodbuden, a prostora za izboljšave je še veliko – po kriteriju integritete poslancev smo namreč na katastrofalnem predzadnjem mestu v regiji.

28. september 2021

project-lestvica-transparentnosti.png

Raziskava o transparentnosti in odprtosti slovenskih občin. Rezultate smo na uporabniku prijazen način predstavili na spletnem mestu Lestvica transparentnosti, kjer lahko vsakdo preveri, kako se je odrezala njihova občina, in jo primerja z drugimi občinami ali pa le s tistimi, ki imajo podobno število prebivalcev oziroma višino proračuna. Splošno stanje je zaskrbljujoče, prostora za izboljšave pa toliko, da lahko vsi župani takoj pljunejo v roke!

22. september 2021

project-SOS-press-2.jpg

V sodelovanju z Inštitutom za študije stanovanj in prostora smo pripravili spletno mesto, ki bodočega, trenutnega ali preteklega najemnika seznanja z njegovimi pravicami, in sicer preko odgovorov na najpogostejša vprašanja s tega področja. Uporabniki lahko, če odgovora na svojo dilemo ne najdejo, tudi zastavljajo vprašanja. Prav tako na spletnem mestu zbiramo izkušnje najemnikov, ki kažejo na katastrofalno neurejenost in pomanjkanje nadzora nad najemniškim trgom. Skupaj se borimo proti izkoriščanju, kapricioznosti in neupravičenemu bogatenju najemodajalcev, saj trdno verjamemo, da bi morala biti dostojna stanovanja dostopna vsem.

25. avgust 2021