O DJND


Prvi spletni portal Danes je nov dan je nastal jeseni 2012 kot sopotnik, integralni del in podpornik vstajniških gibanj. Od oktobra 2013 delujemo kot inštitut, ki se osredotoča na (digitalno) politično participacijo, transparentnost in nadzor.

Danes je nov dan,
Inštitut za druga vprašanja
Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana
V zadnjem letu smo sodelovali z ...
Naši donatorji
Transparentnost delovanja

Na Danes je nov dan verjamemo v transparentnost in smo zavezani k rednemu objavljanju podatkov o finančenem delovanju.

Letna vsebinska in finančna poročila
Rezultati