Vrednote


Delovanje inštituta izhaja iz razumevanja demokracije kot nenehnega procesa, družbene pogodbe kot stalne in vključujoče razprave ter politične participacije kot odgovornosti za lastno opolnomočenje.

Pravica do dobrega življenja in solidarne družbe

Vsakdo ima pravico do kvalitetnega zdravstva, šolstva, oskrbe in bivališča, pravico do solidarne družbe, ki nas podpira in spodbuja, pravico do prostega časa, srečnega otroštva, kreativne mladosti, preskrbljene odraslosti in varne starosti. Vsakdo ima pravico do prihodnosti. Predolgo je bilo merilo uspešnosti države njen gospodarski razvoj in merilo izpolnjenega posameznika njegov dohodek. Naše merilo je veselje do življenja.

Pravica do skupnega

Naša skupna moč presega seštevek naših posameznih moči, zato je potrebno varovati skupno, z njim upravljati demokratično, transparentno in v dobrobit vseh. Ne dovolimo privatizacije in uničevanja naravnih virov in javnih prostorov.

Pravica do dobre politične oblasti

Politika ne sme biti boj za oblast, ampak naj služi skupnim interesom. Terjamo odprt politični prostor s poudarkom na vsebinah in umik fokusa na obraze. Civilni sferi je treba omogočiti dostop do mehanizmov odločanja.

Pravica (do) narave

Narava je subjekt zaščite, interesi naravnega okolja so skupni interesi, živali imajo pravico do dostojanstva. Napredek, razvoj in gospodarska rast ne smejo biti izgovor za neodgovorno ravnanje z okoljem.

Pravica do človeku prijazne ekonomije

Javni dolg je rezultat zasebnega delovanja, zato ga ne bi smeli naprtiti ljudem. Hočemo ustvariti okolje, v katerem bodo prosperirala podjetja, ki so prijazna do človeka in narave ter družbeno odgovorna. Vsakdo ima pravico do izpolnjujočega dela in dostojnega življenja.

Pravica do vključenosti

Zavračamo delitve na podlagi kakršnih koli osebnih okoliščin. Dovolj je politike izključevanja, ki naključnim družbenim skupinam jemlje dostojno življenje, jih potiska na družbene robove ter jim krade moč, ki jim pripada. Z ustavo zagotovljena pravica do enakosti ne sme biti samo deklarativna. Pravica do vključenosti in človekove pravice veljajo za vse. O tem ne razpravljamo.