Videogalerija


Nekatere videe smo ustvarili za predstavitev svojih orodij, akcij in vsebin, v drugih nastopamo kot protagonisti, nekateri so satirični kolaži drugih medijskih vsebin, spet tretji pa odražajo naše vrednote in veselje do življenja.

TedX FDV - Žiga: O moči internetnih skupnosti

Žiga je bil povabljen na TedX FDV, kjer je imel predstavitev O moči internetnih skupnosti. Z ilustrativnimi primeri (od štetja zamaškov do skupnostnega prevajanja) je prisotnim prikazal potencial, ki se skriva v skupnosti. Pozval je k organiziranju in solidarnosti ter predvsem k razumevanju sodobnega časa in prostora. Slednji terja nove oblike demokracije, bolj neposredne načine politične participacije in odločanja, ter opolnomočenje in aktivacijo angažiranih prebivalcev interneta. Video je posnetek celotnega kratkega predavanja na Fakulteti za družbene vede.