Videogalerija


Nekatere videe smo ustvarili za predstavitev svojih orodij, akcij in vsebin, v drugih nastopamo kot protagonisti, nekateri so satirični kolaži drugih medijskih vsebin, spet tretji pa odražajo naše vrednote in veselje do življenja.

Evropa potrebuje dobro reformo avtorskega prava

Video je predstavitev stališč v zvezi z evropsko reformo avtorskega prava. Pridružili smo se množici pravnikov, akademikov in avtorjev, ki so problematizirali nekatere predvidene rešitve in opozarjali na stvari, ki niso bile dovolj dobro dorečene, jih je bilo mogoče zaobiti ali pa jih interpretirati glede na partikularne interese. Video je služil tudi kot napovednik dogodka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je bil med govorci tudi Žiga. Razložil in razdelal je stališče proti sprejemu direktive v predlagani obliki.