Videogalerija


Nekatere videe smo ustvarili za predstavitev svojih orodij, akcij in vsebin, v drugih nastopamo kot protagonisti, nekateri so satirični kolaži drugih medijskih vsebin, spet tretji pa odražajo naše vrednote in veselje do življenja.

Eva: Danes je nov dan

Na konferenci Aktivno državljanstvo in politična participacija v organizaciji Za in proti, zavoda za kulturo dialoga, sta v panelu Participiram, torej sem sodelovala tudi Eva in Filip. Eva je v dvajsetminutnem prispevku predstavila Danes je nov dan. Govorila je o vzniku projekta Predlogi v kontekstu medijskih očitkov protestom, da nimajo politične vsebine. Odkar so Predlogi odprli internetni prostor politični aktivaciji in pokazali, da ljudje niso le "proti", pač pa znajo argumentirano artikulirati tudi "za", pa se inštitut osredotoča zlasti na transparentnost in nadzor.