Razglednica z Visa

Med razvojem prihajajočega Detektorja lisic smo sklenili metodo SCAN preveriti na izjavah glavnih akterjev obračuna, ki je na družbenih medijih sledil objavi fotografij poslanke Violete Tomić na Nova24TV.
{{selectedFilterDescription}}

Violeta Tomić

Končno se odpravim na dopust. Kot ponavadi vstanem ob 3h zjutraj in lovim trajekt ob 9h. Toda gneča je bila neznosna,tako so me pustili v koloni ,prepoln trajekt je odplul, zato sva z Budo čakala celih 6 h na žgočem soncu naslednjega. Zelo neprijetno. Potem se končno izčrpana namestim,ko zagledam Branka Grimsa s fotoaparatom. Pa si mislim: :"Ova noč nije moj dan"😀 Očitno je poslanec SDS peljal svojo družinico (zeno in oba otroka)na dopust v "komunistično Meko". Bila sem dokaj presenečena, da zahaja v te kraje. Pri izhodu sem ga prijazno pozdravila, saj sva vendar kolega in sodelavca. Pa je komaj kaj iztisnil iz sebe. Slaba vest? ?

Branko Grims

Nobena laž ni levičarjem dovolj umazana, ko hočejo oblatiti sočloveka... Violete Tomič na dopustu niti opazil nisem. Z njeno "sporno" sliko ter njeno objavo v medijih nimam popolnoma absolutno NIČ! Za celo kolobocijo sem izvedel šele danes, po objavi v medijih. Laž je nesmrtna duša levičarjev!! (p. po: Vaclav Havel).
Izsledki metode SCAN
  1. Razen uporabljenega citata ni noben stavek v nikalni obliki.
  2. Izjavo zaznamuje konstantna repeticija besedišča, kar pomeni, da ne gre za spremembo jezika, ki bi bila zanimiva z vidika metode SCAN. Resda avtorica subjekta enkrat označi z imenom in priimkom, drugič pa kot poslanca, vendar nobene od alternativ ne ponovi, kar pomeni, da nobena od besed ni sidrna.
  3. V medosebnih odnosih vpletenih je preko izjave izražena napetost. V besedilu se to vidi v odvečnem poudarjanju (“sem ga prijazno pozdravila”), ki kaže na emotivni naboj.
  4. Avtorica skozi celo izjavo konsistentno naslavlja bralca in se z njim pogovarja. Nikjer ne zatrdi, da jo je slikal prav Grims in ga eksplicitno tega nikjer ne obtoži.
Opomba: Avtorica objave na družbenih medijih ni naknadno spreminjala ali dopolnjevala.
  1. Izjava se začne v nikalni obliki. Negacija se nadaljuje skozi celotno izjavo, saj je ta v več kot 80 % v nikalni obliki, kar kaže na avtorjevo nezavezanost k vsebini.
  2. V kritičnem delu izjave se spremeni jezik, ki označuje dejanje, od katerega se avtor ograjuje: dvakrat uporabi besedo objava, enkrat pa kolobocija. Ponavljajoča beseda objava je sidro, vsaka sprememba jezika pa je odraz spremembe odnosa do realnosti.
  3. V izjavi je kršeno generalno pravilo metode SCAN, ki pravi, da če subjekt očitanega dejanja ne zanika eksplicitno in direktno, tega ne moremo storiti namesto njega.
  4. Izjavo zaznamuje nemotivirano pojasnjevanje. Avtor ni eksplicitno izzvan oz. obtožen, eksplicitno tudi ne zanika očitka, pač pa se trudi zanikati stvari, ki jih nihče ni zatrdil.
  5. Avtor v izjavi po nepotrebnem pretirava v ključnem delu, ko ponovi dva pomensko enaka pridevnika, stavek pa konča z velikimi tiskanimi črkami in klicajem.
Opomba: Avtor je izjavo od izvirne oblike, ki jo analiziramo, še dvakrat spremenil oz. dopolnil, kar je indikativno samo po sebi. Naslednje verzije zaznamujejo zunanji dogodki (objave v medijih itd.), ki so vplivali na artikulacijo.
Na podlagi faktorjev, ki jih kot indikativne definira preiskovalna metoda SCAN, je mogoče skleniti, da je izjava Violete Tomić bistveno bolj dosledna od izjave Branka Grimsa.
O metodi SCAN
SCAN je preiskovalna metoda, ki jo za iskanje nedoslednosti v izjavah uporabljajo številne preiskovalne agencije po svetu. Analizirano besedilo se vizualno označi glede na predpisane kriterije, označeni deli pa predstavljajo točke interesa za preiskovalce. S pomočjo metode SCAN ti dobijo osnovno idejo o tem, katere vidike izjave je potrebno temeljiteje raziskati oz. postaviti pod vprašaj. Metoda SCAN ni detektor laži, pač pa zgolj izpostavi dele izjave, ki so strukturno zanimivi ter jih je treba vsebinsko še raziskati.
Povej naprej!