Kje je
PARTICIPATIVNI
PRORAČUN?

Pred lokalnimi volitvami leta 2018 smo vse kandidate za župane javno pozvali k zavezi, da bodo v svoji občini vzpostavili participativni proračun.

Štiri leta po volitvah participativni proračun izvaja 39 občin.

illustration

56 handshake
KANDIDATOV, KI
SO SE ZAVEZALI K
PARTICIPATIVNEMU
PRORAČUNU, JE
BILO IZVOLJENIH.

56 handshake
KANDIDATOV, KI
SO SE ZAVEZALI K
PARTICIPATIVNEMU
PRORAČUNU, JE
BILO IZVOLJENIH.

suggest
4 leta po danih
zavezah jih
PARTICIPATIVNEGA
PRORAČUNA
NE IZVAJA
32

suggest
4 leta po danih
zavezah jih
PARTICIPATIVNEGA
PRORAČUNA
NE IZVAJA
32

AJDOVŠČINAhappy_face Izvaja
Tadej Beočanin
BENEDIKThappy_face Izvaja
Milan Repič
BOHINJhappy_face Izvaja
Jože Sodja
BOVECsad_face Ne izvaja
Valter Mlekuž
BRASLOVČEsad_face Ne izvaja
Tomaž Žohar
BREŽICEhappy_face Izvaja
Ivan Molan
CERKNOsad_face Ne izvaja
Gašper Uršič
CIRKULANEsad_face Ne izvaja
Antonija Žumbar
DIVAČAhappy_face Izvaja
Alenka Štrucl Dovgan
DOBREPOLJEsad_face Ne izvaja
Igor Ahačevčič
DOL PRI LJUBLJANIhappy_face Izvaja
Željko Savič
DOMŽALEsad_face Ne izvaja
Toni Dragar
DRAVOGRADhappy_face Izvaja
Marijana Cigala
GORNJA RADGONAsad_face Ne izvaja
Stanko Rojko
HAJDINAsad_face Ne izvaja
Stanislav Glažar
HRASTNIKhappy_face Izvaja
Marko Funkl
HRPELJE-KOZINAhappy_face Izvaja
Saša Likavec Svetelšek
ILIRSKA BISTRICAsad_face Ne izvaja
Emil Rojc
IZOLAhappy_face Izvaja
Danilo Markočič
JESENICEhappy_face Izvaja
Blaž Račič
KANALsad_face Ne izvaja
Tina Gerbec
KOMENhappy_face Izvaja
Erik Modic
KOPERhappy_face Izvaja
Aleš Bržan
KRANJhappy_face Izvaja
Matjaž Rakovec
KRŠKOhappy_face Izvaja
Miran Stanko
LAŠKOhappy_face Izvaja
Franc Zdolšek
LOGATEChappy_face Izvaja
Berto Menard
LOVRENC NA POHORJUhappy_face Izvaja
Marko Rakovnik
LOŠKA DOLINAsad_face Ne izvaja
Janez Komidar
MARIBORhappy_face Izvaja
Aleksander Saša Arsenovič
MARKOVCIsad_face Ne izvaja
Milan Gabrovec
MEDVODEhappy_face Izvaja
Nejc Smole
METLIKAsad_face Ne izvaja
Darko Zevnik
MISLINJAhappy_face Izvaja
Bojan Borovnik
MORAVČEsad_face Ne izvaja
Milan Balažic
MURSKA SOBOTAhappy_face Izvaja
Aleksander Jevšek
NOVA GORICAhappy_face Izvaja
Klemen Miklavič
PESNICAsad_face Ne izvaja
Gregor Žmak
PIRANsad_face Ne izvaja
Đenio Zadković
PODVELKAsad_face Ne izvaja
Anton Kovše
POSTOJNAhappy_face Izvaja
Igor Marentič
PREBOLDsad_face Ne izvaja
Vinko Debelak
PREDDVORsad_face Ne izvaja
Rok Roblek
PTUJhappy_face Izvaja
Nuška Gajšek
RADEČEsad_face Ne izvaja
Tomaž Režun
RADLJE OB DRAVIsad_face Ne izvaja
Alan Bukovnik
RADOVLJICAhappy_face Izvaja
Ciril Globočnik
RAZKRIŽJEhappy_face Izvaja
Stanko Ivanušič
RAČE-FRAMsad_face Ne izvaja
Branko Ledinek
RENČE-VOGRSKOsad_face Ne izvaja
Tarik Žigon
RIBNICA NA POHORJUsad_face Ne izvaja
Srečko Geč
RUŠEhappy_face Izvaja
Urška Repolusk
SEMIČhappy_face Izvaja
Polona Kambič
SEVNICAhappy_face Izvaja
Srečko Ocvirk
SEŽANAsad_face Ne izvaja
David Škabar
SLOVENJ GRADEChappy_face Izvaja
Tilen Klugler
SLOVENSKE KONJICEhappy_face Izvaja
Darko Ratajc
SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAHhappy_face Izvaja
David Klobasa
TOLMINhappy_face Izvaja
Uroš Brežan
TRZINsad_face Ne izvaja
Peter Ložar
VITANJEsad_face Ne izvaja
Slavko Vetrih
VRHNIKAsad_face Ne izvaja
Daniel Cukjati
ČRENŠOVCIhappy_face Izvaja
Vera Markoja
ČRNA NA KOROŠKEMsad_face Ne izvaja
Romana Lesjak
ŠENTILJhappy_face Izvaja
Štefan Žvab
ŠKOFJA LOKAhappy_face Izvaja
Tine Radinja
ŠKOFLJICAsad_face Ne izvaja
Ivan Jordan
ŠMARTNO OB PAKIhappy_face Izvaja
Janko Kopušar
ŠOŠTANJhappy_face Izvaja
Darko Menih
ŽALECsad_face Ne izvaja
Janko Kos
ŽIROVNICAsad_face Ne izvaja
Leopold Pogačar
Izberi občino, da ti prikažemo županov/-jin e-naslov, nato pa mu/ji pošlji spodnje sporočilo.

141
ŽUPANOV
PARTICIPATIVNI
PRORAČUN SPLOH
NE ZANIMA

Če želimo demokratično in vključujočo lokalno upravo, je nujno, da vse slovenske občine uvedejo participativni proračun.

Izberi občino, da ti prikažemo županov/-jin e-naslov, nato pa mu/ji pošlji spodnje sporočilo.

KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN ?

VSE, KAR STE ŽELELI VEDETI O PARTICIPATIVNEM PRORAČUNU

Kaj je participativni proračun?

Participativni proračun je proces demokratičnega soodločanja, pri katerem o porabi dela proračunskih sredstev neposredno odločajo prebivalke in prebivalci.

Obstaja več načinov, kako se občine posvetujejo z občankami in občani; na primer preko vključevanje lokalnih svetov ali zbiranjem mnenj prebivalk in prebivalcev. Različni načini soodločanja se med seboj ne izključujejo, so pa nekateri bolj transparentni in demokratični, tako da je pomembno, da jih med seboj ne zamenjujemo. Participativni proračun, kakor ga razumemo mi in strokovna javnost, definira:

 • vnaprej določen delež javnih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo le občani in občanke;
 • do potankosti definiran postopek, v katerem ni diskrecije političnih predstavnikov/-ic oziroma krajevnih skupnosti (razen filtriranja predlogov glede na njihovo izvedljivost, pristojnosti občine in zakonitost), končna odločitev pa je na strani občanov in občank;
 • organizacija posvetovanja oz. razprave občanov in občank;
 • javna objava vseh korakov v postopku;
 • ponovljivost postopka (ne gre le za enkraten dogodek, ampak za redno obliko soodločanja);
 • vnaprej določeno in javno objavljeno časovno obdobje, v katerem bodo projekti izvedeni.
Zakaj je dober za občane in občanke?
Zakaj je dober za vodstvo občine?
Primeri dobre prakse iz tujine in Slovenije
Kako smo zbirali odgovore kandidatk in kandidatov?

Participativni proračun je proces demokratičnega soodločanja, pri katerem o porabi dela proračunskih sredstev neposredno odločajo prebivalke in prebivalci.

Obstaja več načinov, kako se občine posvetujejo z občankami in občani; na primer preko vključevanje lokalnih svetov ali zbiranjem mnenj prebivalk in prebivalcev. Različni načini soodločanja se med seboj ne izključujejo, so pa nekateri bolj transparentni in demokratični, tako da je pomembno, da jih med seboj ne zamenjujemo. Participativni proračun, kakor ga razumemo mi in strokovna javnost, definira:

 • vnaprej določen delež javnih sredstev, namenjen projektom, ki jih predlagajo in se do njih neposredno opredelijo le občani in občanke;
 • do potankosti definiran postopek, v katerem ni diskrecije političnih predstavnikov/-ic oziroma krajevnih skupnosti (razen filtriranja predlogov glede na njihovo izvedljivost, pristojnosti občine in zakonitost), končna odločitev pa je na strani občanov in občank;
 • organizacija posvetovanja oz. razprave občanov in občank;
 • javna objava vseh korakov v postopku;
 • ponovljivost postopka (ne gre le za enkraten dogodek, ampak za redno obliko soodločanja);
 • vnaprej določeno in javno objavljeno časovno obdobje, v katerem bodo projekti izvedeni.