Peticija

za ohranitev Kluba K4

Zavod K6/4, katerega del je tudi Klub K4, je institucija z neprimerljivo bogato zgodovino delovanja na področju alternativne in progresivne kulture. To poslanstvo se je doslej izvajalo v sodelovanju s pomembnimi akterji z omenjenega področja, pri čemer je skupina, odgovorna za program kluba, vedno ravnala v skladu s prepričanjem, da je prvotna funkcija kluba ohranjanje te dediščine ter v njenem razširjanju, upoštevajoč razvoj progresivnih glasbenih, vizualnih in umetniških praks tako pri nas kot v svetu.

Zaradi popolnega prevzema Kluba K4 ter Zavoda K6/4 s strani ene študentske poslanske skupine Povezani, pri čemer sta onemogočeni kakršnakoli kontrola in transparentnost poslovanja ter programskega načrtovanja zavoda, kot tudi zaradi proceduralnih nepravilnosti pri imenovanju članov Sveta Zavoda, nekompetentnosti, medsebojnih sorodstvenih, prijateljskih in intimnih povezav članov novega vodstva ter njihove očitne povezanosti s konkurenčnimi komercialnimi subjekti:

zahtevamo:

  • ohranitev Kluba K4 kot prostora progresivne in neodvisne kulturne ter glasbene produkcije;
  • ohranitev Zavoda K6/4 kot neprofitne in odprte urbane platforme za glasbene, vizualne, intermedijske ter druge sodobne umetniške in kulturne prakse.

pozivamo novo vodstvo Zavoda K6/4:

  • k odstopu zaradi nelegitimnega imenovanja, izkazanega konflikta interesov, nestrokovnosti ter dosedanjega destruktivnega delovanja pri opravljanju dodeljenih funkcij in vodenju zavoda.

pozivamo ŠOU v Ljubljani:

  • da takoj razreši vse člane Sveta Zavoda, ki jih imenuje kot ustanovitelj in katerih mandat ni vezan na funkcijo;
  • da z javnim pozivom v Svet Zavoda izbere uglednega predstavnika javnosti s področja sodobnih umetniških in kulturnih dejavnosti, ki mora biti kredibilen strokovnjak na vsaj enem izmed področij delovanja zavoda;
  • da spremeni Akt o ustanovitvi zavoda tako, da bosta za predstavnika ustanovitelja v Svetu Zavoda imenovana en predstavnik pozicije in en predstavnik opozicije v Študentskem parlamentu;
  • da spremeni Akt o ustanovitvi tako, da število članov Svet Zavoda razširi s pet na sedem in namesto enega predstavnika zaposlenih vključi tri programske vodje projektov, in sicer enega predstavnika Kluba K4, enega predstavnika Galerije Kapelica ter enega predstavnika Kiberpipe;
  • da izvede ponovni razpis za direktorja zavoda;
  • da zagotovi popolno transparentnost poslovanja ter programskega načrtovanja Zavoda K6/4.

pozivamo medije ter vse pristojne kazenske in protikorupcijske organe:

  • da raziščejo ozadje prevzema Zavoda K6/4 s strani študentske skupine Povezani, medsebojne sorodstvene, prijateljske in intimne povezave novega vodstva ter njihovo povezanost s konkurenčnimi komercialnimi subjekti.

podpisani:

Peticijo je podpisalo 2465 podpisnic in podpisnikov. Njihova imena smo odstranili, ko je vstopila v veljavo GDPR.

Podpiši peticijo

Pozor! Pri vnašanju podpisnikov prihaja do polurnega zamika, preden se imena pojavijo na strani.

Se lahko javimo, ko bomo organizirali okroglo mizo in delovno skupino?