PODPRI: razvoj inovativnih modelov podporništva in komuniciranja za NVO

V okviru sofinanciranja aktivnosti PODPRI: razvoj inovativnih modelov podporništva in komuniciranja za NVO, ki je subvencionirana s strani Ministrstva za javno upravo RS znotraj javnega razpisa razvoj in profesionalizacija NVO in prostovoljstva 2019, bomo konzorcijski partnerji naslovili problematiko nižanja demokratičnih standardov v Sloveniji in krčenja prostora za delovanje civilno družbenih organizacij na področju človekovih pravic, enakosti in svobode medijev.

Namen vzpostavitve konzorcija je okrepiti obstoječe sodelovanje partnerjev na tistih ključnih vsebinskih področjih in razvojnih aktivnostih, kjer lahko ustvarimo sinergije s povezovanjem kompetenc in virov, kot so raziskovanje in zagovorništvo, preiskovalno novinarstvo, podpora novinarski skupnosti, ozaveščanje in izobraževanje, aktivizem in participacija skupnosti, da bi tako presegli omejitve na ravni posameznega partnerja ter skupno povečali kakovost in doseg delovanja za pozitivne spremembe v družbi.

Osrednji strateški cilji konzorcija so:

  • doseganje večje ozaveščenosti, dobre informiranosti, večje občutljivosti, podpore in participacije ciljnih javnosti pri prizadevanjih partnerjev za utrjevanje demokracije, enakosti in transparentnosti, skupaj doseči večjo moč pri odzivanju na družbene probleme, kot so sovražni govor, lažne novice in dezinformacije ter na kršitve demokratičnih standardov, zlorabe javnih sredstev in funkcij;
  • s podporo javnega razpisa hitreje razvijati in preizkusiti inovativne pristope, nova orodja in vsebine za ciljne javnosti, ki bodo sočasno omogočale pridobivati alternativne vire financiranja in s tem zagotoviti boljšo dolgoročno finančno in kadrovsko vzdržnost;
  • krepiti prepoznavnost delovanja konzorcijskih partnerjev in se bolj učinkovito povezovati z nevladnimi organizacijami, podporniki in aktivisti na lokalni in regionalni ravni in tako doseči večji doseg in učinek;
  • vzajemni prenos znanj med partnerji ter sodelovanje na projektih skupnega interesa.

Partnerji:

Financer:

Ministrstvo za javno upravo

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.