Umazano
energijo
drago plačamo.
Dovolj!

OD VLADE
REPUBLIKE
SLOVENIJE
ZAHTEVAMO:

1.
da vse oblike javne finančne podpore usmeri k zagotavljanju pravočasnega, odgovornega in pravičnega prehoda iz fosilnih virov na sistem, ki temelji na učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije;
JAVNI DENAR LE ZA JAVNO DOBRO
2.
da predstavi načrt za pravočasno opuščanje rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj ter v Termoelektrarni in toplarni Ljubljana, pri čemer naj bo v času prehoda ustrezno poskrbljeno za delavke in delavce, ki trenutno živijo od dela, povezanega s pridobivanjem in kurjenjem premoga;
NAČRT OPUSTITVE PREMOGA
3.
da spodbudi samooskrbo z obnovljivimi viri energije, tako da z odpravo obstoječih omejitev omogoči, da bo lahko več sto tisoč prebivalcev na svojih strehah ali na bolj oddaljenih primernih površinah na ekonomsko vzdržen način (skupnostno) izkoriščalo obnovljive vire v našem okolju;
ENERGETIKO OD LJUDI ZA LJUDI
4.
da vzpostavi infrastrukturo za elektrifikacijo prometa z obnovljivimi viri, začne proces elektrifikacije javnega prometa in izvaja politike, ki bodo več sto tisoč ljudi spodbudili, da uporabljajo javni potniški promet in kolo namesto osebnega avtomobila.
TRAJNOSTNO MOBILNOST
Celotno besedilo poziva vladi si preberite tukaj.

ZBRALI SMO KREPKO VEČ OD NAČRTOVANIH 4600* PODPISOV, KI SMO JIH PREDALI PREDSEDNIKU VLADE DR. MIRU CERARJU.

*en podpis za vsako GWh energije, ki jo danes v Sloveniji proizvajamo iz premoga
0%
Zbranih / 4600 podpisov.
Hvala za podpis!

Organizacije

Amnesty International Slovenija, BUNA, Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja, Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, Greenpeace v Sloveniji, Humanitas, Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti, Iniciativa mestni zbor, Inštitut 8. marec, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, IPOP, Inštitut za politike prostora, Ljubljanska kolesarska mreža, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Mladinsko združenje za trajnostni razvoj, Pekarna Magdalenske mreže, Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, Podravsko gozdarsko društvo, Preventivna platforma, Sindikat delavcev trgovine Slovenije, Sindikat Mladi plus, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sloga, Platforma za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in Mreža NVO za zdravje, Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Študentsko društvo Iskra, Visokošolski sindikat Slovenije, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Zveza tabornikov Slovenije, Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa, Protestival, Antropozofsko društvo Slovenije, Prostor, društvo za arhitekturo, Društvo ZDRAV.si, Društvo kulturologov Kult.co, Zavod Ornament Maribor, Zavod KROG, Kulturno društvo Gmajna, Iniciativa demokratični socializem (IDS), Poslanska skupina Združena levica, Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije (TRS)

Podpisnice in podpisniki

Šepetalka